Privacyverklaring V.O.F. De Goede Keus

Via onze webshop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. V.O.F. De Goede Keus vindt het van groot belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Deze gegevens worden door ons beveiligd en zorgvuldig verwerkt.

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).   Dat betekent onder andere dat: • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken via deze privacyverklaring; • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen; • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

V.O.F. De Goede Keus is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door te bestellen via onze webshop, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: • NAW gegevens • Telefoonnummer • Factuuradres • Emailadres • Betalingsgegevens • IP-adres

Registreren

U kunt zich via onze webshop registreren (een account aanmaken). Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Bijvoorbeeld uw NAW gegevens aan onze vervoeder zodat uw bestelling bezorgd kan worden. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Contactformulier

Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te beantwoorden. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Bij gebruik van een account bij onze webwinkel worden uw volgende gegevens in uw account gepubliceerd: • NAW gegevens • Telefoonnummer • E-mailadres • Door u zelf opgegeven informatie • Bestelgeschiedenis. Deze publicatie is afgeschermd voor zoekmachines en andere bezoekers. Voor een correcte afhandeling van de services bent u verplicht deze gegevens naar waarheid in te vullen.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Bij gebruik van deze social media platforms gebruiken de beheerders van deze diensten mogelijk uw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze webshop wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u de webshop voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webshop vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens opvoert. • Intern ICT beleid omtrent toegankelijkheid persoonsgegevens.

Privacy

Met het ontwikkelen van de website en aanvullende diensten wordt zoveel mogelijk het privacy beginsel in acht genomen. Toekomstige ontwikkelingen zijn derhalve dan ook compliant met de AVG/GDPR wetgeving.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden hierna gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en adviseren u om deze geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u voldoende te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

V.O.F. De Goede Keus   L.J. Costerstraat 4   8141 GN  Heino   info@degoedekeus.nl 085-3037494